СПРИ! Давам път на пешеходец!

Подкрепа на инициатива за повишаване на безопасността на пешеходците като участници в движението по пътищата.

FB page