ФАСOFF

ФАСOFF

Put the garbage at its place! ФАС OFF – “Постави боклука на място” Movement for cleaning and preserving public areas for recreation. FB...
STOP! I brake for pedestrians!

STOP! I brake for pedestrians!

СПРИ! Давам път на пешеходец! Подкрепа на инициатива за повишаване на безопасността на пешеходците като участници в движението по пътищата. FB...